Mazima's

Ägare:
Madeleine Rönnholm

Email

Adress

Madeleine Rönnholm
Kärrstigen 4
14871 Sorunda
Medlemsnummer:
41 702
Startår för uppfödningen:
2008
Totalt antal avkommor:
30
Procent MH:ade avkommor:
73%
Totalt antal MH:ade avkommor: 22