Maibe Tail's

Ägare:
Anna Brinning Karlsson

Webbsida

Email

Adress

Anna Brinning
Västerkärr Skogsvägen 19
565 91 Mullsjö
Medlemsnummer:
191 760
Startår för uppfödningen:
2006
Totalt antal avkommor:
67
Procent MH:ade avkommor:
98%
Totalt antal MH:ade avkommor: 65Antal valpar undantagna från MH: 1
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.