Love Of Kimber

Ägare:
My Nordgren

Email

Adress

My Nordgren
Skräddaremåla 8
36298 Älmeboda
Medlemsnummer:
839 544
Startår för uppfödningen:
2024
Totalt antal avkommor:
5
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0Antal valpar undantagna från MH: 0
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.