Köldknäppens kennel

Ägare:
Jenny Naarttijärvi

Webbsida

Email

Adress

Jenny Naarttijärvi
Sveavägen 9
92294 Tvärålund
Medlemsnummer:
567 837
Startår för uppfödningen:
2018
Totalt antal avkommor:
8
Procent MH:ade avkommor:
50%
Totalt antal MH:ade avkommor: 4