Intervall

Ägare:
Lisa Jansson

Webbsida

Email

Adress

Lisa Jansson
V. Knavraås 3
443 61 Stenkullen
Medlemsnummer:
719 705
Startår för uppfödningen:
2020
Totalt antal avkommor:
6
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0