Harjubackens

Ägare:
Nina Huhta

Email

Adress

Nina Johanna Huhta
Harju 110
95393 Karungi
Medlemsnummer:
829 188
Startår för uppfödningen:
2023
Totalt antal avkommor:
0
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0