Everyday working*

Everyday working*

Ägare:
Lise-Lott Rygaard

Adress

Lise-Lott Rygaard
Norrgårdsvägen 9 Västansjö
73791 Fagersta

Email

Medlemsnummer

705 194
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
0
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
0
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Nej
Procent mentalbeskrivna:
0%
Procent HD-röntgade:
0%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%