Everyday working

Ägare:
Lise-Lott Rygaard

Email

Adress

Lise-Lott Rygaard
Norrgårdsvägen 9 Västansjö
73791 Fagersta
Medlemsnummer:
705 194
Startår för uppfödningen:
2020
Totalt antal avkommor:
8
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0