Descent's

Ägare:
Sofia Berglund

Webbsida

Email

Adress

Sofia Berglund
Åkervägen 26
86151 SÖRÅKER
Medlemsnummer:
396 572
Startår för uppfödningen:
2022
Totalt antal avkommor:
6
Procent MH:ade avkommor:
0%
Totalt antal MH:ade avkommor: 0