Chess Player

Chess Player

Ägare:
Marie Sjöberg

Adress

Marie Sjöberg
Hassledalen 160
463 93 Västerlanda

Email

Webbsida

Medlemsnummer

124 431
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
83
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
76
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
51%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
100%
Procent HD-röntgade:
100%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
94%