Chess Player

Ägare:
Marie Sjöberg

Webbsida

Email

Adress

Marie Sjöberg
Hassledalen 160
463 93 Västerlanda
Medlemsnummer:
124 431
Startår för uppfödningen:
2000
Totalt antal avkommor:
92
Procent MH:ade avkommor:
99%
Totalt antal MH:ade avkommor: 91