Blue Alert's

Blue Alert's

Ägare:
Cari Hansson

Adress

Cari Hansson
Björklund
614 96 Östra Ryd

Email

Webbsida

Medlemsnummer

339 219
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
28
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
22
Arbetsprovade:
Ja
Procent startade på prov:
22%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
86%
Procent HD-röntgade:
81%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
36%