Blue Alert's

Ägare:
Cari Hansson

Webbsida

Email

Adress

Cari Hansson
Björklund
614 96 Östra Ryd
Medlemsnummer:
339 219
Startår för uppfödningen:
2010
Totalt antal avkommor:
38
Procent MH:ade avkommor:
94%
Totalt antal MH:ade avkommor: 29Antal valpar undantagna från MH: 7
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.