Aymik's

Aymik's

Ägare:
Sara Kjeldsen

Adress

Sara Kjeldsen
Slätthultsvägen 61
44395 Stenkullen

Email

Webbsida

Medlemsnummer

585 531
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
1
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
1
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
100%
Procent HD-röntgade:
100%
Exteriörbeskrivna:
Nej
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
0%