Aymik's

Ägare:
Sara Kjeldsen

Webbsida

Email

Adress

Sara Kjeldsen
Slätthultsvägen 61
44395 Stenkullen
Medlemsnummer:
585 531
Startår för uppfödningen:
2009
Totalt antal avkommor:
20
Procent MH:ade avkommor:
45%
Totalt antal MH:ade avkommor: 9