Aymik's

Ägare:
Sara Kjeldsen

Webbsida

Email

Adress

Sara Kjeldsen
Trävattna
Broslätt 1
52156 Floby
Medlemsnummer:
585 531
Startår för uppfödningen:
2009
Totalt antal avkommor:
50
Procent MH:ade avkommor:
84%
Totalt antal MH:ade avkommor: 37Antal valpar undantagna från MH: 6
Ex: under 18 månader, avliden före lämplig ålder eller såld utomlands.