Ärteplättens

Ärteplättens

Ägare:
Camilla & Mats Axelsson

Adress

Camilla & Mats Axelsson
Buatjärnsvägen 17
43892 Härryda

Email

Webbsida

Medlemsnummer

302 849
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
25
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
16
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
0%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
100%
Procent HD-röntgade:
88%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
44%