Varningsmeddelande

  • Formuläret är nu stängt, tack för era synpunkter!
  • Detta formulär är stängt för nya inlägg.

RASKLUBBSTIDNINGEN I FRAMTIDEN

– vara eller inte vara – i vilken form, antal nummer, andra alternativ

NULÄGE

Tidningen i tryckt form är det enda som klubben gör som når alla ordinarie medlemmar fyra gånger om året. Styrelsen tycker att den är mycket viktig av detta skäl, men även för att många blir medlemmar just för att de vill ha tidningen. Samtidigt är den kostsam att trycka och distribuera och även mycket tidskrävande, då den ska den fyllas med material, där det mesta tas fram av några få engagerade personer i styrelsen.

KOSTNAD

Tryckningen av tidningen är momsbefriad (25 %) när minst 4 nummer produceras per år. Att minska utgåvorna till 2 eller 3 ger inte en motsvarande besparing på 2/4 eller 1/4 av budgeterad kostnad eftersom momsen tillkommer om 25 % på trycket. Tryckkostnaden i dagsläget är i genomsnitt 12 000 kr per nummer (exkl. moms), dvs 48 000 kr/år. Trycker vi 2 nummer, blir kostnaden 24 000 + 6 000 kr inkl. moms=30 000 kr/år. Trycker vi 3 nummer, landar vi på 45 000 kr inkl. moms/år. Utöver ovan kostnader tillkommer 5 000 kr/nr för produktion och ca 2 500 kr/nr för distribution. Detta innebär att trots att moms tillkommer skulle SASK få en lägre kostnad om vi producerade färre än de 4 vi gör idag. Varje nummer är i dagsläget på 24 sidor.

DIGITAL TIDNING

Att producera en digital tidning är tekniskt möjligt. Det kluriga blir att hitta en lösning så att endast de med aktivt medlemskap ska få tillgång till respektive nummer. Beroende på lösningsalternativ kan vissa kostnader komma ifråga. Men inte minst handlar det om att få medlemmarna att känna delaktighet i klubben genom att få ett mejl och öppna en länk, istället för en tryckt tidning i brevlådan.

De senaste åren gör klubben i princip ett plus/minus 0 resultat. Och då inkluderar det även de arrangemang som bör eller ”måste” genomföras enligt verksamhetsplanen och där några går med förlust. Medlemstillströmningen har varit stabil – vi är en av få rasklubbar inom SBK som faktiskt ökar i medlemsantal. Skulle det bli detsamma om tidningen försvann eller distribueras mer sällan? Det är saker att tänka igenom innan beslut tas.

Tidningen är en mycket stor kostnadspost, men klubbens ekonomi är stabil. Klubben behöver ta ställning till vad det kan innebära om tidningen förblir som nu med 4 nr/år, får färre utgåvor, ersätts med en länk till en digital tidning eller rent av läggs ner.

Anledningen till denna undersökning är en motion som inkommit och där vi behöver er medlemmars åsikt för att kunna fatta beslut på årsmötet i mars 2019. Ovanstående är en liten bakgrund som kan vara bra att hålla i bakhuvudet när enkäten fylls i. Enkäten är endast för medlemmar och håller öppen till sista januari 2019.

Enkäten är anonym men loggar det IP-nummer som används för att kunna hålla reda på dubbel-inskickningar. Svaren raderas från hemsidan efter sammanställning av resultaten.