Tidsplan inför regelrevideringen 2017

Vart femte år genoförs det en revidering av de regler som gäller för prov som arrangeras av SBK.

Arbetet med den kommande revideringen, som ska träda i kraft 1 januari 2017, är i full gång.

Samtliga läns- lokal- och rasklubbar som sorterar under SBK har fått ett remissförslag att ta ställning till ang revidering av bruksprovsreglerna inför 2017.

Senast den 30 september ska rasklubben ha kommit in till SBKs kansli med synpunkter på remissförslaget.

I november kommer det att hållas en konferens ang regelrevideringen för bruks- och lydnadsprov, där rasklubben kommer att finnas representerad.

Vill du läsa det remissförslag som finns på förslag till regelrevidering för bruksprov, kan du hitta det här nedan.

Det kommer även att ske en regelrevidering för rallylydnadsprov 2017. En remiss med förslag på regelrevidering kommer sändas ut under hösten.

Då det bara är vart femte år det finns möjlighet att påverka de regler som gäller för prov och tävlingar, är det av största vikt att så många som möjligt av klubbens aktiva tävlanden, som har synpunkter på hur tävlingar ska utformas och vilka regler som ska gälla, hör av sig med synpunkter på det remissförslag som ligger ute nu.