Enkät från SBK

 Inom Svenska Brukshundklubben finns en central projektgrupp under Förbundsstyrelsen, vilken bland annat har till uppgift att titta på våra bruksprov och fundera över om dessa går att ändra på utan att försämra möjligheten att utvärdera brukbarheten hos våra hundar. I det pågående arbetet har en enkät tagits fram vilken ska ligga till grund för vad hundägare anser om dagens tävlingsformer och varför man är aktiv, eller inte, inom ett visst område med sin hund. Den här enkäten riktar sig dock till alla oavsett vad man gör med sin hund och vad man använder den till. Detta för att få svar på och input till hur bruksarbetet används och förhåller sig till övriga grenar och träningsområden. Har du flera hundar kan du svara på enkäten flera gånger.

Enkäten hittar du här