Bruksprovsregler

"SBK-raser Arbersgrupp 4: Bruksprovsregler" har till rasklubbarna skickat ut en förfrågan om synpunkter angående arbetet med hur man skulle kunna förändra bruksproven för att på ett annat sätt prova våra rasers bruksbarhet, och även titta på ett förändrat synsätt på hur man kan bedömma hunden utifrån rasens förutsättningar.
Gruppens arbete kommer att fungera som inlägg till regelrevideringsgruppen för bruksprov, utskottet för prov och tävling.

Här kan du ladda ner det ursprungliga brevet samt SASKs svar på detta.