MDR1

MDR1, Multi-Drug Resistance 1

Information angående en genetisk defekt som återfinns inom bl a rasen australian shepherd och andra collieraser och som gör dem känsliga mot bl.a. ämnet ivermectin.

För information följ länkarna:
http://www.ashgi.org/articles/mdr1.htm
http://www.collieinfo.dantos.se/Sid_Mer_MDR_1.htm

Det finns ett DNA-test för att identifiera genen, i dagsläget finns inget krav från rasklubben att uppfödare ska låta testa sina avelsdjur innan parning. SASK vill ändå på detta sätt ge alla information om vad MDR1 är och vad det kan innebära för hunden. Det finns inga tydliga skäl att utesluta varken bärare eller dubbelbärare ur avel.

Ivomec som innehåller ivermectin är inte godkänt för hund i Sverige. Däremot är det vanligt att man använder det för att avmaska får och häst så det finns skäl att vara observant. Men hundar kan ha läkemedelsöverkänslighet av andra skäl än MDR1 genen.
(Avelsrådet 2018)