Lathund för Uppfödarlistan

Listans data är indelad i tre huvudsakliga kategorier, med ett antal kolumner var. Det går att sortera after en kolumns värde genom att klicka på dess rubrik. Klicka igen för att växla mellan stigande/fallande sortering. 

Notera att ett namn med en stjärna (*) EJ är registrerat hos SKK/FCI. Det är uppfödarens ansvar att följa regler gällande namnregistrering men SASK behöver ett namn för identifiering i listan.

Symbol för Godkänd Avelsutbildning

Uppfödare med denna symbol har genomgått rasklubbens avelsutbildning.

 

Kolumnbeskrivning, från vänster till höger:

Valpar

Totalt:
Totalt antal valpar kenneln fått hittills
> 24 mån:
Antalet valpar som nu är äldre än 24 månader

Här uppger uppfödaren vad använder för avelsdjur.

Uppfödaren använder avelshundar (hane samt tik) som har/är:

HD:
HD (höfter) A/B, eller motsvarande (Ja/Nej)
> 3 år:
Äldre än 3 år vid avelsdebuten: (>=50% = Ja)
Arb
Arbetsprovade: (>=50% = Ja) Gk lägre bruks, TjH, Gk vallh pr, 1 leg OTD (ASCA)
Skott:
Skottfasta: Värdesiffra 1-3 vid MH alt. värdesiffra 3-5 vid MT (Ja/Nej)
Ögon
Ögonlysning inom 12 månader före parning (Ja/Nej)
Exteriör
Gk exteriörbeskrivning eller minst Good i kvalitetspris (Ja/Nej)

Andel utvärderade avkommor (>24 mån) i förhållande till SASK:s RAS-dokument:

Prov
Procent startade på prov
MH
Procent mentalbeskrivna
HDr
Procent HD-röntgade
Ext/Ut
Procent exteriörbeskrivna/utställda