Tillyhills Ebba Grön

Tillyhills Ebba Grön - Ebba
Ebba
Titlar:
KORAD, Sph I, Sph II, Sph III, Sökh III, SE BCh
Född:
2013-05-27
e:
Maibe Tails Epson Gates
u:
Tillyhills Beata Stonehill
Uppfödare:
Tina Johansson
Ägare:
Carina Thorp

Övriga meriter

Antal brukscert: 2 sök, 1 spår