Nikkitorpets Madonna

Nikkitorpets Madonna - Nala
Nala
Titlar:
SE VCh
Född:
2018-12-28
e:
Stjernborgens Jagger
u:
Tillyhills Swiss Miss
Uppfödare:
Nikkitorpets, Suzan Edström
Ägare:
Vildhallonens, Cecilia Risvall & Emmilie Rylander