Folsberga Wise Esther

Folsberga Wise Esther STDsd - Esther
Esther
Titlar:
LP I, RLD N, RLD F, RLD M, Gk VallH Pr
Övriga titlar:
STDsd
Född:
2011-03-31
e:
Rafter MT Walk The Line
u:
Diamond Bluff Georgia
Uppfödare:
Linda Idås
Ägare:
Eva Lekebjer