Prispallen Guldtackan 2014

Förare med hundar på prispallen, Guldtackan 2014