Epilepsi

Rasklubben bedriver en kartläggning av denna sjukdom trots att den inte har en bred spridning eller anses vara en högrisk sjukdom i vår ras. Vi gör det för att synliggöra att diagnosen förekommer, så att uppfödare kan få en indikation OM det finns - eller kan finnas - risker med vissa kombinationer, linjer och avelsdjur.

Vad är epilepsi
Ett krampanfall kan ha flera orsaker som t.ex. skada, sjukdom, förgiftning och ärftlighet. Det första du behöver göra om du har en hund som får anfall är att fastställa orsaken till kramperna. Alla hundar som drabbas av ett större anfall bör undersökas av veterinär.

När det gäller skada, annan sjukdom eller förgiftning innebär behandling av grundorsaken i de flesta fall att anfallen upphör, men om grundorsaken orsakat permanent hjärnskada kan de fortsätta. En noggrann veterinärundersökning bör avslöja orsaken till anfallen om de orsakas av någonting annat än ärftlig epilepsi. Vid så gott som alla andra orsaker kommer det att finnas tecken eller historik som visar på att något utöver anfallen är fel. Det mest sannolika undantaget skulle vara det tidiga stadiet av en hjärntumör, som initialt kan förbli odiagnostiserad eftersom undersökningen – en s.k. magnetsröntgen- är dyr.

Enstaka krampanfall är inte ett säkert tecken på epilepsi. Epileptiska hundar får flera anfall i intervaller under sina liv. Dessa intervaller kan vara i flera månader, särskilt i början av sjukdomen. Ibland kan hunden få fokala anfall, mindre anfall som kan undgå ägaren. Hunden kan också få anfall då den inte är under observation. Då man upptäcker ett andra anfall blir primär epilepsi en mycket trolig diagnos.

Anfall sker sällan hos veterinären. Om du har möjlighet att videofilma anfallet kan detta hjälpa veterinären att ställa en korrekt diagnos. Om din hund får täta anfall (inom veckor, dagar eller till och med timmar), för dagbok över anfallen och beskriv var och när de sker, vad som föregår dem, och beskriv själva anfallen. Även detta kan hjälpa veterinären att diagnostisera och behandla din hund på rätt sätt.

Om man inte hittar någon bakomliggande orsak klassas anfallen som primär eller idiopatisk epilepsi. Idiopatisk betyder ”av okänd orsak”, men den här typen av epilepsi accepteras generellt som ärftlig. Det finns inget säkert sätt att testa för primär epilepsi för tillfället, så den kan bara diagnostiseras genom att man utesluter alla andra tänkbara orsaker.

Primär epilepsi kan inte botas och är inte övergående. Om den förblir obehandlad kommer anfallen att fortsätta periodvis under hela hundens liv. Sjukdomen förvärras ofta om den inte kontrolleras genom medicinering. Behandling är ingen garanti för att hunden kommer att vara problemfri framöver. Själva medicinerna har bieffekter och i vissa fall blir de ineffektiva. Epilepsi kan vara dödligt.

Som synes är det inte lätt att fastställa de ärftliga faktorerna för epilepsi. Forskningen så här långt tyder på att den kan bero på flera olika gener, eller kanske gener och regulatoriskt DNA, som påverkar genfunktioner. Den här genetiska komplexiteten innebär att båda föräldrarna till en epileptisk hund bidrar med de gener som leder till sjukdomen. Föräldrarna kan ha bidragit olika mycket, men för tillfället finns det inget sätt att fastställa vem som bidragit med vad. Det är möjligt att vår ras har mer än en form av ärftlig epilepsi.

Det här är en allvarlig, potentiellt dödlig, sjukdom som är dyr att behandla och som kan utveckla sig över flera år. Den kan vara en källa till stor känslomässig och ekonomisk oro för de som tar hand om den berörda hunden. På grund av detta bör man inte avla på en epileptisk hund, och inte heller på släktingar i första ledet (föräldrar, avkommor, hel- eller halvsyskon). Man bör endast med stor försiktighet avla på mer avlägsna släktingar så att man undviker andra berörda linjer. Epilepsi anses i rasen generellt vara en relativt vanlig sjukdom och frekvenser på ca 4 % anges, dessa är dock svåra att kontrollera då ingen säker central rapportering finns t.ex i hemlandet. I Sverige verkar den troliga frekvensen ligga någonstans runt 2 % med inrapporterade hundar, hälsoenkäter och statistik från försäkringsbolag som grund. Sannolikheten att en större andel hundar än så bär på gener som kan lämna EP är dock stor.

Avelstik/hane som har nära släktingar som diagnostiserats med EP bör endast paras med hundar där problemen inte visat sig på närbesläktade hundar. Linjeavel på hundar där EP förekommer bland nära släktingar ökar med stor sannolikhet risken för att avkommor kan utvecklar sjukdomen.

Ursprunglig källa: ASHGI, bearbetad för svenska förhållanden av SASK:s avelsråd.2014
Översättning: Lin Grimhammar och SASK:s avelsråd.

Forskning för att möjliggöra DNA- tester pågår och för att läsa mer om epilepsi inom rasen finns följande länkar:
http://www.ashgi.org/articles/epilepsy.htm
http://australianshepherdklubben.nu/dokument/epilepsi.doc

 

Nedanstående lista innehåller hundar, av veterinär diagnosticerade med epilepsi, inrapporterade av ägare/uppfödare.
Listan uppdateras löpande. Nya hundar läggs in överst på listan.
"Åtgärd" avser vad, om något, som gjorts/gjörs pga anfallen: Ex. Medicinering, ej medicinerad, avlivad, osv.
"Ålder-första anfall" avser hundens ålder vid första observerade/konstaterade anfallet.

Reg nr Namn Far Mor Åtgärd Ålder - första anfall
SE12416/2022 Yumigos Meant To Be SE11420/2021 Royce Rolls Des Terres De Khairyaca SE28970/2015 D'Azumoon Abadhezza Lusithana Medicinerades utan fråmgång 4 mån sedan avlivad 1,5 år
SE26840/2012 Dirty Daisies Colorado S45198/2007 Z'Athenas Handsome Guy S62681/2007 Missnutt's Diamond Smilla Avliden till följd av sin epilepsi 7 år gammal 3 år
SE53207/2020 Riff-Raff SE28722/2018 Caesar Star Snow Winner SE45846/2015 Wunderbaums Rock Or Bust Avliden till följd av sin epilepsi 3,5 år gammal 1,5 år
SE47160/2019 Aussie Kullens Luna SE54113/2015 Heavenly Revenges A Star Is Born SE58740/2016 Easy Delicious Dream Medicineras 2 år
SE20012/2019 Feelin’ Right’s Lightning Lad SE41346/2014 Skogsjentas Bumble Bee SE50842/2014 Drömteamet's Jasmine Medicinerades utan framgång, avlivad 2,5 år
SE48961/2011 Dragonora Goblet Of Fire S11663/2009 Door Keepers Officer S36625/2007 Spinnrockens Moucheron Lafora, Medicineras  10 år
SE54548/2016 Lundens Bellagotto Piece of A Dream SE21401/2015 Junkin' Punny Des Terres De Khairya S25459/2009 Leading Angel's Famous Thornapple Medicinerades utan fråmgång 9 mån sedan avlivad 3 år
SE54544/2016 Lundens Bellagotto A Black Dream SE21401/2015 Junkin' Punny Des Terres De Khairya S25459/2009 Leading Angel's Famous Thornapple Avlivad 5,5 år
NO31191/20 Sunlily´s Cry Of The Huntress AKCDN47249702 Stormridge´s Black Spiced NO49410/17 Sunlily´s The Sun of Winter Medicineras 1,5 år
SE50421/2017  Solskenets Kricketot SE56143/2012 Östra Greda Money Pit SE16869/2015 Solskenets Hot Chic Medicineras 3,5 år
SE27062/2015 Bachwi Firefly Sieves High S57253/2009 Missnutt's Crystal Milou SE48707/2012 Lisa Medicineras 4 år
SE38212/2018 Red Devil Flocken's McKee ASCAE180909 Allrounds Sure To Be Flashy SE16953/2014 Cajiro's Teeny Weeny   ca 1.5 år
SE20062/2016 Caradee's Panther SE50846/2012 Cajiro's Silverado SE48453/2013 Peak'n Stuff Flash Wave Medicineras knappt 3 år
SE50848/2012 Cajiro´s Red River, veterinärintyg saknas SE49221/2998 Sunsilk´s Gone In Sixty Seconds SE23132/2996 Cajiro´s Red Cloud Avlivad 4 år
SE11917/2017 Easy Eternal Flame SE21401/2015 Junkin’ Punny Des Terres De Khairya SE55108/2013 Thorapple A Mighty Wind Avlivad knappt 2 år
Ej Svenskreggad Mi Sombra´s Gamblin´Gunbeat SE32298/2012 Peak'nStuff Texas Wildfire ÖHZBASH2168 Wallawanda Once For All I Am Getting In Trouble Avlivad,
Status epilepticus
?
Ej Svenskreggad Mi Sombra´s Gunpowder & Lead SE32298/2012 Peak'nStuff Texas Wildfire ÖHZBASH2168 Wallawanda Once For All I Am Getting In Trouble 2-4 anfall/mån.
Avlivad,
Status epilepticus
3,5 år
Hundar nedanför här har lagts in före "Åtgärd" och "Ålder - första anfall" lagts till. För komplettering kontakta webmaster@sask.nu.
SE10757/2014 Mi Sombra Gunsmoke Gipsygirl SE32298/2012 Peak'nStuff Texas Wildfire ÖHZBASH2168 Wallawanda Once For All I Am Getting In Trouble Avlivad 3,5 år
SE43464/2013 Ylakällan Tyr DK13125/2007, Halfmoon Full Of It SE41591/2010, Izzie Puella Fera    
SE15458/2013 Windedos Cobbler, veterinärintyg saknas S60325/2009, Blue Wingfire's Marble Cake S32956/2004, Windedos Nike   4,5 år
SE32298/2012 Peak'nStuff Texas Wildfire, veterinärintyg saknas CKC1101139 Winslide's Phantom Warrior Eli S43373/2006 El Merino's Real Stuff Medecinering 5 år
SS12907/2017 Stormo Backans Goliat SE48287/2013, Missnutts Harmony Chuck SE22376/2014, Stormo Backans Dimma    
SE26840/2012 Dirty Daisies Colorado S45198/2007, Z'Athenas Handsome Guy S62681/2007, Missnut's Diamond Smilla    
SE28697/2012 Bearfoot Aussie Seth S11671/2009, Big Brawehearts Diezel S27312/2007, Aussie Hill Dance Bear Foot Funny Medicinering.
Avlivad vid 1år, 5mån.
7 månader
SE45253/2010 Bearfoot Aussie Fun MR Big S11671/2009, Big Brawehearts Diezel S27312/2007, Aussie Hill Dance Bear Foot Funny    
SE25943/2013 Empress Divine S62745/2009, Thornapple Ragtime Move Over 43552/2009, Empress Bizarre    
SE56141/2012 Aussie Kullens Nita SE21203/2011, Mangry´s Lone Star Marshall S62360/2008, Aussie Kullens Beatrix-Boop    
SE25032/2012 Wildandmagics Amazing Joy AKCSBDN21267301, Taplacs American Express v Hisaw S51674/2007, Door Keepers Miss Magic    
SE15039/2011
DK14811/2011
Easy Tootsome
Tinkerbell
S55613/2009 Thornapple Mercury
All Jacked Up
S70082/2007 Easy In Front Of You    

SE15028/2011
DK06451/2011

Easy Take That

S55613/2009 Thornapple Mercury
All Jacked Up

S70082/2007 Easy In Front Of You

   
SE23144/2011 MiVinna's Balefire AKCDN16346503 Mandolyn's Acoustic
Guitar
S17997/2006 Kreivi's Pirate Grace
O'Malley
   
S17165/2008 Meet Myown
Jittery Jude
S60614/2008 Malpaso's Timber
of Los Suenos
S27646/2001 Meet Myown Seadra    
SE45258/2010 Bearfoot Aussie
Fun Silly
S11671/2009 Big Bravehearts
Diezel
S27312/2007 Aussie Hill Dance
Bear Foot Funny
   
SE28702/2012 Bearfoot Aussie
Bella Bira
S11671/2009 Big Bravehearts
Diezel
S27312/2007 Aussie Hill Dance
Bear Foot Funny
   
SE38694/2010 Aussieringens
True Delight
S30180/2003 Labossie's Balder S32015/2005 Givenchy    
S59443/2002 Chess Player Shiraz S23313/96 Mr Binks Maine Man S56145/97 Mericas Chess PLayer    
S11206/2004 Chess PLayer Snowman NO5183/00 Angus Odin S56145/97 Mericas Chess PLayer    
S14062/2008 Door Keepers
Nasty Norton
DK00911/2001 Marquis Glory Kidjo S42616/2003 Door Keepers Feeling
Sexy Like Gem
   
S51670/2007 Door Keepers Mr
Merlin Winston
AKCDL91128905 Heartside Touch
the Sun
S12765/2002 Door Keepers Emerald
I'm Crazy
   
S17233/2006 Easy Check-Mate AKCDL90706502 Thornapple Oh Brother S46510/2003 Thornapple Mandarin
Passion
   
S45604/2006 Molargårdens Asta S22025/2002 Missnutt's Cozzie S17616/2003 Ki-Ro-Ma's Amber
Will's Pride
   
S14669/2004 Rob'n Toms Lady
Sicily Black
S12760/2002 Dooe Keepers Eddington
The Genius
S17472/2000 Rob'n Toms Tommy Girl    
S24996/2001 Magic S22712/97 Mr Binks Blackhawk S26026/96 Difloyds Biscayne Medicinerad utan framgång. Avlivad vid ca 1 år pga ökande anfall. 6-7månader
AEJ 1479 import
ej SKK-reg
 
uppg saknas uppg saknas uppg saknas    

Vi försöker kartlägga läget i rasen och ber dig som äger eller har ägt - alternativt fött upp en hund - som drabbats av epilepsi rapporterar in detta till oss.
Detta gällar samtliga berörda, även de som som tidigare skickat in men inte finns med på ovanstående lista uppmanas att skicka in igen.

Kontakta sekreterare@sask.nu med information om den drabbade hunden, bifoga en kopia på veterinärintyg/diagnos.
Dokument i pappersform kan skickas till:
SASK / Tina Sperring
Hjalmar brantingsgatan 7B
753 27 Uppsala