Stjernborgens Hoxx

Hoxx
Hoxx
Titlar:
SE VCh
Född:
2008-02-06
e:
Crown Point Cowpuncher
u:
El Merino's Busy
Uppfödare:
Carina Stjernborg
Ägare:
Anna Roos