VIKTIGT ANGÅENDE ÅRETS AUSSIE 2017!

Vi är glada att Årets Aussie är ett uppskattat inslag i klubben och att det engagerar så många! Vi ser att besöksstatistiken på hemsidan peakar både när formuläret för inskick öppnas och när listorna publiceras, vilket är så roligt! För 2017 hade vi dessutom gjort ganska många förändringar i reglerna, som alla utom en slagit väl ut: 

Under åren har styrelsen fått synpunkter på att vi utsett Årets Aussie i grenar där endast ett ekipage skickat in resultat. Vi började då med att tydligt markera vid vinnarbilderna på hemsidan hur många som deltagit i varje gren och hur stor konkurrensen – från aussies – varit.

För 2017-års resultat beslutade vi att ta det ett steg längre och utse Årets Aussie i grenar med minst tre inskickade resultat – för konkurrensens skull och för att priset skulle behålla sitt värde. Vår intention var ALDRIG att missgynna eller mindre uppmärksamma ekipage som tävlat och visat upp vår ras i grenar där aussien kanske inte är så vanlig eller i grenar där inte så många tävlingstillfällen ges. Tvärt om! Men vi hade endast Årets Aussie i fokus och tänkte inte steget längre.

Vi har tagit till oss av de argument och den kritik som inkommit och ändrar vårt beslut: Alla som kommit först i listorna blir Årets Aussie, oavsett hur många som skickat in resultat!

Resultatlistorna hittar ni under Resultat -> Årets Aussie 2017.