Valberedningens förslag SASKs styrelse 2022/2023

 Här är valberedningens förslag till styrelsen 2022/2023.

"Valberedningen föreslår också att styrelsen utser en person i styrelsen som har särskilt fokus att bevaka RAS/RUS, då det är ett av SASKs viktigaste uppdrag som rasklubb. Vi rekommenderar Robbin Yourell Högberg till en sån post då han har relevant bakgrund och vi tror han kan utvecklas vidare."

Kontakta valberedning@sask.nu för frågor och ev motförslag.

 

Hälsningar, 

Valberedningen / Emma Sandfjord, Liza Hasselquist, Katja Wolters