Valberedningen SASK

Om du är intresserad av att vara med i det viktiga arbetet för vår ras framtid och jobba aktivt i styrelsen eller har någon på förslag, kontakta snarast valberedningen (Catharina Lagmyr Kempe är sammankallande) på mailadress: valberedning@sask.nu