VALBEREDNINGEN EFTERLYSER!

Som du säkert vet så drivs mycket av utvecklingen och bevarandet av Aussiens som en frisk och sund ras på ideell basis. Som rasklubb har SASK en stor och viktig roll i detta arbete. Just nu behöver vi din hjälp att hitta personer som vill bidra till det viktiga styrelsearbetet.

Inför nästa år (2022/2023) söker vi bland annat personer till posterna nedan:

Kassör - I den här rollen är det en klar fördel om du har viss vana av enklare bokföring. Överlämning och stöd i övergången från nuvarande kassör kommer finnas.

Ledamot - I rollen som ledamot behöver du inga direkta förkunskaper, det viktigaste att du har en vilja att lära och sätta dig in i frågor. Ett vist mått av driv och ansvarskänsla kommer också väl till nytta.

Vill du vara med? Eller har du tips på någon annan person? Skriv till valberedning@sask.nu