Sammanställning Hälsoenkäten 2017 och kullstatistik 2018