Rasmästerskap bruks 2022

Svenska australian shepherdklubben saknar arrangemangskommitté på grund av bristande engagemang från föreningens medlemmar. Vi i styrelsen gör vårt allra yttersta för att ordna rasmästerskapen för 2022. Nu har vi fått ett sista avslag från en brukshundsklubb. Det gör att det inte kommer bli något rasmästerskap i bruks 2022 om inga medlemmar sitter i en lokalklubb som kan anordna rasmästerskapet. Det går att lägga in tävlingar för andra halvåret 2022 under denna vecka sedan behöver RM läggas på en befintlig tävling.

Upplägget är helst elitspår samt alla klasser sök och rapport på samma klubb under samma helg men rapporten har knappt haft anmälningar samt att det går att dela upp och bara ta sök respektive spår om er klubb endast har möjlighet att arrangera det ena.