Rasmästerskap 2023


Det är dags att planera för rasmästerskapen 2023. 
Har du och din lokalklubb möjlighet att hjälpa till?

Bruks: Spår och sök, gärna även rapport om möjligt.
Helst ser vi att allt arrangeras på samma klubb under samma helg men om det inte skulle vara genomförbart delar vi upp det på olika tillfällen.
Avtal utarbetas med lokalklubben efter vad som passar. Viktigast att klubben har mycket spårmarker och/eller sökruta samt fina planer, övrigt hjälps vi åt med. 
Lydnad:  Samtliga klasser under en och samma dag, ev. endast klass 1–3. 
Rallylydnad: Samtliga klasser under en och samma dag.
Agility: Flexibelt upplägg, gärna samtliga klasser i agility- och hoppklass för L och XL. 
Rasspecialen: Vi söker en CUA och även om det finns ringssekreterare för att hjälpa till att arrangera rasspecialen 2023.

Vi påminner om att klubben är en ideell förening som inte kan leva utan engagerade medlemmar.
Det är mycket hög arbetsbelastning på styrelsen samt avelsrådet och vi gör så gott vi kan.
Rasmästerskap är något vi verkligen vill få genomfört men kan inte göra det själva, hjälp oss utveckla klubben!
Kontakta sekreterare@sask.nu om du vill engagera dig eller om din klubb har möjlighet och vilja att hjälpa oss med rasmästerskap.