Raskompendium och aktiviteter för 2020

Nu går det att beställa ett helt nytt Raskompendium från Shop-sidan! Det innehåller rasstandarden tillsammans med klubbens kommentarer av olika exteriöra detaljer samt illustrationer på önskvärt - och i ett par fall icke önkskvärt - samt bilder på goda exempel. Allt bygger på fakta från exteriörkritiker och exteriörbeskrinvningar och kompendiet är ett viktigt verktyg för exteriödomarna, uppfödare och andra rasintresserade. Exteriören är en mycket viktig del av en vallnings- och brukshunds funktion – till vardags såväl som i arbete.

Läs mer på Shop-sidan där betalningsuppgifter finns.

Under Aktiviteter och i Kalendern finns nu datum utmarkerade för några stora händelser under 2020, mer info kommer allt eftersom.