Prov- och träningsverksamhet

Enligt besked från SBK kommer all officiell prov- och tävlingsverksamhet att ställas in. Beslutet gäller till och med 28 februari 2021. Besked om vad som händer efter detta datum kommer under februari.

Verksamhet som trots ovanstående kan genomföras är MH, MT, exteriörbeskrivningar och inmätningar av hundar under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning. Läs mer på SBK:s sida https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapand