Protokollutdrag från SKK/CS ang. korsavel AS och MAS