Ny uppfödarlista!

Stora nyheter för uppfödare och valpköpare!

Styrelsen och avelsrådet har under hösten tagit fram ett nytt format på uppfödarlistan som ett led i klubbens ständiga arbete med RAS (rasspecifika avelsstrategier) och för att öka informationen till valpköpare. Det är rasklubbens skyldighet att arbeta för att uppnå de avelsstrategier som finns fastlagda i RAS och att sprida kunskap och insikt bland uppfödare och hundägare i enlighet med SBK:s verksamhetsmål. Det nya formatet på uppfödarlistan framhäver därför en uppfödares tre senaste kombinationer av föräldradjur, deras meriter och MH-status, samt den totala andelen MH:ade valpar.

Då det nya listformatet är nytt och ännu saknar mycket data ber vi uppfödare att snarast skicka in informationen om sina tre senaste kullar. För att underlätta administrationen och förenkla för dig som uppfödare kan du nu redigera din annons och uppdatera informationen själv (leta efter en liten penn-ikon när annonsen fällts ut, ändringar visas först efter godkännande av en administratör). Vid behov av hjälp kontakta webmaster@sask.nu.

Tills alla uppfödare har hunnit uppdatera sina annonser med den nya information som efterfrågas ber vi besökare att ha överseende med att listan än så länge innehåller mindre information än tidigare.

God Jul önskar SASKs styrelse, Avelsrådet och Webmaster!