Motioner till årsmötet

Eventuella motioner till årsmötet måste vara styrelsen till handa senast 20 oktober.