Kullstatistiken 2023

Nu finns kullstatistiken för 2023 publicerad på hemsidan och har förhoppningsvis även landat i din brevlåda i aussietidningens andra nummer för året!
Du hittar den här

I början av 2024 godkändes vårt nya rasdokument där avelsrekomendationerna har uppdaterats för 2024 och framåt, den nya rasspecifika avelsstrategin hittar du här.
Baserat på det har rasklubben uppdaterat våra krav och rekomendationer för valpklullar samt valphänvisning, de uppdaterade kraven och rekomendationerna hittar du här. 

De stora förändringarna är att föräldrarna ska vara över 30 månader vid parningstillfället samt att ögonlysningen har ändrats till en rekommenation att båda föräldrarna ska vara ögonlysta u.a. avseende tecken på ärftlig ögonsjukdom efter 30 månaders ålder och innan de används i avel.