Kallelse till Svenska Australian Shepherdklubbens årsmöte


Kallelse till årsmötet 2023

Den 7 mars 2023 har vi årsmöte i Svenska Australian Shepherdklubben.
Årsmötet kommer att hållas digitalt även i år. Handlingar till årsmötet hittar du under fliken protokoll på hemsidan senast den 21 februari 2023.
Anmälan görs senast 28 februari via denna länk: https://forms.gle/F3YXH69dzR3R4fGp7 Mail med länk till mötet skickas ut till de anmälda efter sista dag för anmälan. 
Sista datum för att skicka in motioner till årsmötet var enligt rasklubbens stadgar 20 oktober. 

Datum: 7 mars 2023

Tid: kl 19.00

Plats: Digitalt