Information från SASK:s styrelse (april 2020)

Det är mycket omtänk och omarrangering i dessa Coronatider. Hälsan först – både för oss själva och för våra medmänniskor – det är vår högsta prioritet. SASK som klubb har att förhålla sig till vad regering och myndigheter säger, men också till SKK (Svenska Kennelklubben) och SBK (Svenska Brukshundsklubben). I vissa fall går SKK och SBK längre än vad myndigheter och regering rekommenderar. Då får vi helt enkelt förhålla oss till det, eftersom SASK ligger under SBK och SKK.

Första effekten för SASK är tre inställda arrangemang: MT och exteriörbeskrivning i Uddevalla 18 april, Bruks- och lydnadslägret 21-24 maj och NHAT, vallanalagstestet 22 maj.

  • 27-28 juni har vi planerat Rasmästerskapet i bruks. Planeringen fortgår tills vi eventuellt hör annat, men Eskilstuna BK har lagt ett reservdatum 22-23 augusti. Notera detta i din kalender! Vi tackar Eskilstuna BK för den här fantastiska flexibiliteten.
  • 28 juni är det Rasspecialen i Borås liksom en exteriör i Backamo. Även här fortgår planeringen tills vi hör annat.
  • En av de mest primära uppgifterna som SBK har ålagt SASK (liksom alla andra rasklubbar) är avelsansvaret. Avelsrådet har fått detta uppdrag delegerat från styrelsen. Avelsrådet består av fyra kompetenta personer: Liza Hasselquist, Marie Johansson, Susanna Skoglund, Jeanette Forssman. Styrelsen har utsett Ulli Samuelsson till styrelsens kontaktperson för Avelsrådet. Styrelsen har självklart det yttersta ansvaret gentemot SBK.
  • Avelsrådets har under 2019 gjort ett gigantiskt arbete i att förnya RAS (Rasspecifik Avelsstrategi). Dokumentet ses över vart femte år och skickas sedan till SBK.
  • En helt central del i vårt avelsansvar är våra uppfödare. På årsmötet framfördes tydliga önskemål om uppfödarträffar. Styrelsen är mycket positiv till detta och det är en fråga som vi kommer att jobba vidare på. Men även detta får ligga på vänt till Coronatiden är förbi.
  • Vår tidning kommer ut under april och nästa deadline är den 20 maj. Kontakta våra tidningsmakare med artikelidéer! Du når dem på redaktion@sask.se
  • Ni som är medlemmar: vi påminner er om att se över era medlemsuppgifter, t ex att komplettera dessa med en aktuell e-postadress. Genom Medlem Online har vi möjlighet att skicka information direkt till våra medlemmar och det är något som vi vill kunna använda oss av.
  • Ni som inte är medlemmar: Bli medlem! Ni stöttar klubbens uppdrag – att främja en frisk och sund vall- och brukshund; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Intäkterna från medlemsavgifterna är en förutsättning för detta arbete. Stötta din rasklubb!

 

Vårhälsningar,
Styrelsen för SASK