Hälsoenkät 2017

Nu är det åter igen dags att samla in information om rasens hälsa för underlag i arbetet med de Rasspecifika avelsstrategier, RAS, som Svenska kennelklubben, SKK, ålagt rasklubbarna att utarbeta.

En enkät fylles i (anonymt) per hund och du kan skicka in för så många hundar du vill.

Precis som på förra enkäten läggs det ibland till vissa följdfrågor som är olika beroende på om hunden är hane/tik, är kastrerad/okastrerad, har en viss historik, o.s.v. Var därför noga med att fylla i enkäten uppifrån och ned då följdfrågor alltid läggs till efter de val de är beroende av.

Notera även att det under frågorna om hundens teckning finns exempelbilder om man klickar på rubriken "Klicka här för exempelbilder".

Mer information finns överst i enkäten.

Klicka här för att fylla i Hälsoenkäten 2017!

Har du funderingar kring frågorna i enketen enkäten så kontakta avel@sask.nu.
Har du tekniska problem med enkäten, kontakta webmaster@sask.nu.

Tack för din medverkan!