Guldtackan upphör som ett SASK-arrangemang fr.om i år.

Det har kommit till styrelsens kännedom att Guldtackan upphör i rasklubbens regi.

2017 blev därför sista året som klubben stod bakom tävlingen.

Vi beklagar detta, då denna vallhundstävling har drivits i SASKs regi under flera år.

Tack till alla som engagerat sig och som har tävlat.