Årsmöte den 7 mars 2021, 13.00

Här finner du alla handlingar som vi kommer att gå igenom på årsmötet den 7 mars. Vi påminner om informationen i kallelsen, nämligen att årsmötet kommer att hållas digitalt i två delar. På det förberedande mötet den 7 mars kommer vi att gå igenom handlingarna medan beslut tas på det efterföljande beslutsmötet.

Du som medlem kommer att få en länk mejlad till dig från SKK några dagar innan mötet. Läs mer i den kallelse som du fick för några dagar sedan.

 
 

Väl mött den 7 mars!

Hälsningar,
SASK:s styrelse