Rasmästerskap i vallning

Typ av aktivitet: Grenar: Datum:
söndag, juli 2, 2023 - 09:00 till 17:00
Plats:
Klämmestorp Säteriet 3 SANDHEM

Rasmästerskapet sker i år i samband med arrangemanget Guldtackan som går av stapeln den 30 juni till 2 juli i Klämmestorp. Guldtackan arrangeras av intressegruppen SWAS (Swedish working australian shepherd) men rasmästerksapet arrangeras i SASKs regi tillsammans med de eldsjälar som arrangerat Guldtackan sedan 2012. Passa på att gå kurser under helgen för duktiga instuktörer om du planerar att delta i rasmästerskapet. Det finns även möjlighet att delta som åhörare under helgen till en kostnad av 300 kr. Perfekt om du är intresserad av vallning och vill lära dig mer. 

Tävlingarna innehåller moment som för vallhunden är viktiga delar för att klara av ett gårdsarbete. Att samla ihop, hämta och förflytta djur, oavsett om det är på öppna ytor, i inhägnader eller i trånga utrymmen, är alla viktiga inslag i vallhundens vardag.

Stora rasmästerkapet- GULDTACKAN, genomförs enligt SVAK regler för vallhundsprov. Domare är Lotta Axelsson och planeras preliminärt starta kl 11.00 med en domargenomgång för att sedan ha första start 11.30. Guldtackans tävling fungera som en kvalitetsbedömning där ekipaget får ett protokoll av domaren med feedback på hur det såg ut för dagen och vad man kan behöva tänka på inför vidare utbildning. Banan är enligt SVAK regler för vallhundsprov och är öppen för alla att starta. Hundarna ska vara så pass utbildade att de, på en ny plats, kan hålla och hantera fåren med god djurhantering samt ha ett gott samarbete med sin förare.​

Lilla rasmästerskapet - LAMMUNGEN, genomförs enligt FCI regler för vallarbetsprov, collecting style (en förenklad VP-bana). Domare är Lotta Axelsson och planeras preliminärt att starta kl 9.00 med en domargenomgång och sedan första start 9.30. Lammungen är en lite kortare bana för våra oerfarna tävlingsekipage. Kanske arbetar hunden på en gård till vardags eller så har ekipaget väldigt lite eller inte någon tävlingserfarenhet sedan tidigare, oavsett så ska hundarna vara så pass utbildade att de, på en ny plats, kan hålla och hantera fåren med god djurhantering samt ha ett gott samarbete med sin förare. Ekipage som har godkänt/kvalificerat resultat på VP/ATDs/IHT3 får ej starta denna klass. Banan är enligt FCI regler för vallarbetsprov, collecting style (förenklad VP-bana). Den rekommenderade tiden är 15 minuter men kan komma att justeras av domaren beroende på svårigheter, djuren, vädret osv. I lammungen finns det möjlighet till förenkling av banan. I två moment kan du som förare kan välja att hjälpa sin hund och förenkla banan, nämligen att göra en fösning istället för en fråndrivning samt att korta ner hämtet till hälften. Genomförs momenten med dessa förenklingar så dras en del av momentpoängen bort.

För att delta i rasmästerskapet och tävla om att bli rasmästare 2023 behöver du vara medlem i SASK. 
Kostnad för starterna är 250 kronor.
Anmälan öppnar 30 april och stänger 30 maj.