Årsmöte

Typ av aktivitet: Datum:
söndag, mars 8, 2020 - 10:00 till 17:00
Plats:
Söderköpings BK

Välkommen på årsmöte!

OBS: Protokollet finns nu under Årsmötesrubriken på Klubben->Styrelsen->Protokoll.

 

SASK välkomnar alla medlemmar till årsmöte på Söderköpings brukshundklubb, söndagen den 8 mars 2020, kl 12.00. SASKs bjuder på enklare lunch från kl. 11.15.
Vill du äta, anmäler du dig senast 1 mars till sekreterare@sask.nu.

Årsmöteshandlingarna för nerladdning:  Printa ut ditt exemplar och ta med till årsmötet. Handlingarna kommer inte att finnas tillgängliga i printad form på årsmötet. 

Styrelsens förslag till regler för klubbens tävlingsfond laddar du ner här: Vägbeskrivning till Söderköpings brukshundklubb: http://www.soderkopingsbk.com/Hitta-hit
På årsmötet kommer resultatlistorna från Årets Aussie 2019 att finnas. De publiceras på hemsidan först efter årsmötet.

RAS

Kl. 10.00 bjuder styrelsen in till diskussion av RAS, rasspecifika avelsstrategier, som för närvarande revideras. Ett nytt RAS ska lämnas in och godkännas 2020, efter en tidsförlängning.

Diskussion om utställnings- och championatregler 2022

Efter att RAS-diskussionen är avslutad, kommer vi att diskutera regelrevideringen gällande utställnings- och championatreglerna 2022.

Nedan PDF (bilaga 1) är en skrivelse från SKK angående möjlighet för specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar att ansöka om eventuella förändringar i championatreglerna och särbestämmelserna inför regelrevideringen 2022.

Därunder finns tre PDFer från utskottet för avel och hälsa. En PDF (bilaga 2) beskriver lite bakgrund samt förklarar hur det fortsatta arbetet är tänkt att genomföras för Brukshundklubbens raser. Bilaga 3 är ett diskussionsunderlag med förslag på tänkbara arbetsmeriter. Bilaga 4 är en tidsplan över vilka datum och instanser som gäller i det fortsatta arbetet så att SBK kan skicka in rasklubbarnas förslag till förändringar till SKK till den 1 juli.

Det är nu viktigt att vi som rasklubb diskuterar och förankrar eventuella förslag till förändringar inom klubben. Våra förslag måste vara SBK tillhanda senast 1 april 2020.