Välkommen till SASK

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK). Vi är en ideell förening som arbetar för att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundsras; mentalt, hälsomässigt och exteriört.
Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan klubbens alla medlemmar. Här på vår hemsida kan du hitta information om rasen, vad du bör tänka på innan du köper en valp, vad som är viktigt om du tänker använda din hund i avel – och mycket mer.
Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på sekreterare@sask.nu.

  • Köpa valp

    Sovande valp

    Viktig information för dig som är intresserad av vår ras.

  • Aktiviteter

    Sugarwind´s A True Friend - Vegas

    Här hittar du klubbens alla aktuella aktiviteter.