Korningsdiplom

Ansök om SBK:s korningsdiplom

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning arrangeras av Svenska Brukshundklubben och är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad. Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Svenska Brukshundklubbens (SBK's) korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. Diplomet söks via SASK (sekreterare@sask.nu), som verifierar uppgifterna och skickar ansökan vidare till SBKs förbundskansli.

Diplom till enskilda hundar finns inte hos SBK men kan ansökas (av medlem) via en enkät på SASK hemsidan under ”Resultat”. Ansökan gäller för flera titlar som erövrats under ett kalenderår. Dessa diplom delas ut på årsmötet. Mer information samt datum för ansökan finns på hemsidan.