Hanhundsförmedling

Hundar som annonseras här uppfyller SASK:s krav för hanhundsförmedling.

Kraven är framarbetade med utgångspunkt från intentioner i SASK:s RAS-dokument och är en följd av den utveckling som skett i rasen. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.

En gemensamt avgift för att stå med på både uppfödarlistan och hanhundslistan. Står du redan med på den ena kan du alltså skicka in till den andra listan, om du har en hund som uppfyller SASKs avelskrav.

Till tikägare:

Det är upp till varje tikägare att själv bedöma hanens lämplighet för avel samt att kontrollera att hanhunden exempelvis är ögonlyst inom ett år från parning (för att uppfylla valphänvisningsreglerna).

Läs mer om kraven och ansök om förmedling.

Sunsilk's Quick Scream

Sunsilk's Quick Scream
Regnr SKK:
SE31145/2012
Född:
söndag, april 1, 2012
Svans:
Kort
U:
S48225/2008 Sunsilk's Just Face It
E:
S18267/2007 Blue Wingfire's X Of Quick Step
HD:
A
Ögonlyst senast:
fredag, september 1, 2017
Ögonlysning kommentar:
Utan anmärkning
MH Skott:
1
MH Hantering:
2

Provmeriter bruksprov/vallning

Godkänt lägreklass spår

Exteriör utvärdering

Godkänd exteriörbeskrivning

Meriter

LP 1
LP 2
LP 3
SE LCH
KORAD
SPH I

Övrigt

Telefon: 0722310627 E-post: johansson_malin@outlook.com

Adress

Malin Lind
Stinsvägen 6
96139 Boden
Sverige
Webbsida: