Hanhundsförmedling

Hundar som annonseras här uppfyller SASK:s krav för hanhundsförmedling.

Kraven är framarbetade med utgångspunkt från intentioner i SASK:s RAS-dokument och är en följd av den utveckling som skett i rasen. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.

En gemensamt avgift för att stå med på både uppfödarlistan och hanhundslistan. Står du redan med på den ena kan du alltså skicka in till den andra listan, om du har en hund som uppfyller SASKs avelskrav.

Till tikägare:

Det är upp till varje tikägare att själv bedöma hanens lämplighet för avel samt att kontrollera att hanhunden exempelvis är ögonlyst inom ett år från parning (för att uppfylla valphänvisningsreglerna).

Läs mer om kraven och ansök om förmedling.

Just nu finns det inga annonser här.