Ansökan Valphänvisning

Krav för valphänvisning

Riktlinjerna för dessa valphänvisningskrav är framarbetade med utgångspunkt från intentioner i Svenska australian shepherdklubbens (SASKs) Rasspecifika avelsstrategier (RAS) och är en följd av den utveckling som skett i rasen. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.

 • Alla uppfödare förväntas följa Svenska kennelklubben (SKK) och Svenska brukshundklubbens (SBKs) grundregler, samt grundkraven för registrering av australian shepherd.
 • För att få annonsera ut en kull på rasklubbens hemsida måste uppfödaren finnas med på Uppfödarlistan.
 • Kullens föräldrar matchar de krav som finns enligt kategorierna här nedan.
 • Du som planerar en kull enligt dessa krav får annonsera ut den här på hemsidan, under Köpa aussie, tidigast från det att parningen ägt rum. (På vår Facebooksida får information om den tänkta kullen läggas ut redan från planeringsstadiet. Dock måste det tydligt skrivas ut om kullen uppfyller SASKs grundläggande krav eller SASKs samtliga krav.)


Uppgifterna kommer att ligga kvar till dess att kullen är 12 veckor om du inte meddelat annat. Borttagningen sker med autmatik baserat på kullens födelsedatum, så skicka gärna in den uppgiften när kullen är född så uppdateras även kullens status. Personuppgifter gällande annonsen tas bort samtidigt som annonsen och behandlas separat från Uppfödarlistan och andra annonstyper.

Annonstyper

Annonserna delas in i två typer beroende på kullens föräldrar:

1) Uppfyller SASKs samtliga krav 

Kullens föräldrar uppfyller SASKs krav på hälsa, MH och arbets-/exteriörmeriter:

 • HD – Båda föräldrar ska vara röntgade med A eller B. Alternativt motsvarande enligt annat system.
 • Ögon – Båda föräldrarna ska vara ögonlysta u.a. avseende tecken på ärftlig ögonsjukdom efter 24 månaders ålder, dock senast inom tolv månader före parningstillfället.
 • MH – Båda föräldrarna skall vara Mentalbeskrivna (MH) med kryss i alla rutor.
 • Skottfasthet - Rasklubben ger endast valphänvisning för avel på hundar som har värdesiffrorna 1-3 på moment skott (10) på MH.
 • Social osäkerhet – Rasklubben ger inte valphänvisning till kullar där någon av föräldrarna har värdesiffra 1 på momentet hantering (1c) på MH.
 • Kvarstående rädslor – Rasklubben ger inte valphänvisning till kullar där någon av föräldrarna har värdsiffran 5 på 6d (överraskning), 7c (ljudkänslighet) och 10 (skott) på MH.
 • Utlandsregistrerad hund - Eftersom rasen gynnas av ett genetiskt utbyte med utlandet undantas hundar som inte är svenskregistrerade från regler kring MH. Rasklubben rekommenderar att man ändå försöka ta reda på så mycket det går angående ljudkänslighet och socialitet och att inte använda hundar med starka rädslor.
 • Ålder på avelsdjur – Båda föräldrarna ska vara över 24 månader vid parningstillfället.
 • Exteriör utvärdering – Minst ett av föräldradjuren ska vid parning ha uppnått minst något av följande krav:
  • Godkänd exteriörbeskrivning alternativt utställd öppen klass/bruksklass med minst 2:a
  • Good i kvalitetspris.
  • Motsvarande enligt annat system.
 • Provmerit bruksprov/vallning - Minst ett av föräldradjuren ska vid parning ha uppnått minst något av följande krav:
  • Godkänd lägre klass på bruksprov
  • Tjänstehundscertifikat
  • Godkänt officiellt vallprov från SVAK eller annan officiell klubb (FCI eller FCI-ansluten)
  • Minst 1 leg OTD/OFTD (ASCA) på får eller nöt alternativt VG IHT2 på får på SvKV (Svenska Kroppsvallarklubben) tävling. (OTD: Open Trial Dog, OFTD: Open Farm Trial Dog)
  • BSL2
  • IGP1

2) Uppfyller SASKs grundläggande krav 

Kullens föräldrar uppfyller SASKs krav på hälsa och Mentalbeskrivning (MH) men saknar arbets-/exteriörmeriter:

 • HD – Båda föräldrar ska vara röntgade med A eller B. Alternativt motsvarande enligt annat system.
 • Ögon – Båda föräldrarna ska vara ögonlysta u.a. avseende tecken på ärftlig ögonsjukdom efter 24 månaders ålder, dock senast inom tolv månader före parningstillfället.
 • MH – Båda föräldrarna skall vara MH beskrivna med kryss i alla rutor.
 • Skottfasthet - Rasklubben ger endast valphänvisning för avel på hundar som har värdesiffrorna 1–3 på moment skott (10) på MH.
 • Social osäkerhet – Rasklubben ger inte valphänvisning till kullar där någon av föräldrarna har värdesiffra 1 på momentet hantering på MH (1c).
 • Kvarstående rädslor – Rasklubben ger inte valphänvisning till kullar där någon av föräldrarna har värdsiffran 5 på 6d (överraskning), 7c (ljudkänslighet) och 10 (skott) på MH.
 • Utlandsregistrerad hund – Eftersom rasen gynnas av ett genetiskt utbyte med utlandet undantas hundar som inte är svenskregistrerade från regler kring MH. Rasklubben rekommenderar att man ändå försöka ta reda på så mycket det går angående ljudkänslighet och socialitet och att inte använda hundar med starka rädslor.
 • Ålder på avelsdjur – Båda föräldrarna ska vara över 24 månader vid parningstillfället.

Har du frågor kring reglerna, ställ gärna frågor till SASK Avelsråd på avel@sask.nu.

Om du vill ändra eller uppdatera något i ansökan i efterhand, exempelvis när valpar föds, skicka ändringarna till webmaster@sask.nu.

Ansökningsformulär för annons

Datum kullen föddes. Om kullen är planerad, ange ungefärligt datum (max 10 veckor framåt). Annonsen ligger kvar tills 12 veckor efter detta datum.
Antal tikar/hanar om känt.
Välj Nej om kullens båda föräldrar saknar de arbets-/exteriörmeriter SASK kräver.
Hane
Regnr SKK alt. annan kennelklubb/ASCA
MH
Hundar som inte är svenskregistrerade är undantagna från regler kring MH.
Provmerit bruksprov/vallning
Hanen uppfyller minimikraven för Provmerit bruksprov/vallning.
Hanen har dessa meriter inom bruksprov/vallning.
Exteriör utvärdering
Hanen uppfyller minimikraven för Exteriör utvärdering.
Hanen har dessa meriter inom exteriör utvärdering.
En merit per rad.
Tik
Regnr SKK alt. annan kennelklubb/ASCA
MH
Hundar som inte är svenskregistrerade är undantagna från regler kring MH.
Provmerit bruksprov/vallning
Tiken uppfyller minimikraven för Provmerit bruksprov/vallning.
Hanen har dessa meriter inom bruksprov/vallning.
Exteriör utvärdering
Tiken uppfyller minimikraven för Exteriör utvärdering.
Hanen har dessa meriter inom exteriör utvärdering.
En merit per rad.
Kontakt
Ett kvitto skickas även till denna adress.