Yolo

Ägare:
Cassandra Wikgren

Webbsida

Email

Adress

Cassandra Wikgren
Parkgatan 3b
79531 Rättvik
Medlemsnummer:
80 099 431
Startår för uppfödningen:
2016
Totalt antal avkommor:
16
Procent MH:ade avkommor:
13%
Totalt antal MH:ade avkommor: 2