Winsome Pack's

Winsome Pack's

Ägare:
Maria Romner

Adress

Maria Romner
Hörrsväg 207-23
275 92 Sjöbo

Email

Webbsida

Medlemsnummer

589 201
HD A/B :
Ja
Totalt antal avkommor:
18
Äldre än 3 år vid avelsdebuten:
Ja
Avkommor över 24 månader:
17
Arbetsprovade:
Nej
Procent startade på prov:
23%
Skottfasta:
Ja
Ögonlysta:
Ja
Procent mentalbeskrivna:
88%
Procent HD-röntgade:
88%
Exteriörbeskrivna:
Ja
Procent exteriörbeskrivna/utställda:
53%